Bezoek aan de Sint-Norbertuskerk te Horst
met een toelichting door de heer Jeu van den Beuken


26 januari 2011


60 Belangstellenden maakten gebruik van een van de laatste gelegenheden om de Norbertuskerk in Horst te bezoeken. Deze kerk zal per 1 februari 2011 onttrokken worden aan de eredienst en dus buiten gebruik gesteld worden. De laatste eredienst is op zondag 30 januari 2011.
De heer J. van den Beuken, lid van het kerkbestuur van Horst, kijkt nog eens terug op de ontstaansgeschiedenis van de kerk. Ook geeft hij een toelichting op het kerkgebouw zelf en de architect, de kunstschatten en de overige inventaris.


De heer van den Beuken en zijn lezing over de Norbertuskerk


Een presentje voor de prima lezing


Doek bij gelegenheid van het afscheid van Pastoor Camps in 1988, gemaakt door de "Zusters van het Kostbaar Bloed": Zo landde Willibrord in een boot met twaalf gezellen in 690 op de kust van West- Friesland.


De belangrijkste kunstwerken van de kerk zijn de gebrandschilderde ramen van Jacques Frenken. In de hoofdgevel zijn de teksten uitgebeeld:
"
De profundis clamavi ad te domine'"
"Ego te baptizo, ego te absolvo, ego te ordino, ego te confirmo per istam unctionem"
"Exsultet jam angelicis turba caelorum"


Blik op de oostgevel met het fraaie glas-in-loodraam


Het Maria-altaar van kunstenaar Bert Coppus uit Horst


Ruime belangstelling voor deze (bijna) laatste gelegenheid om deze kerk te bezoeken.


Het doopvont, ontworpen volgens nieuwe liturgische inzichten na de 50er jaren, staat midden in de kerk.


De heilige Norbertus met zijn attributen miskelk en monstrans


Blik vanaf het oksaal

De kerk van de Norbertusparochie werd in december 1963 ingewijd. Ze moest gebouwd worden in het uitbreidingsgebied van Horst-Noord, de Veld-Oostenrijk, waar 1.200 woningen gepland stonden. Deken Debije van Horst maakte op 12 januari 1958 bekend dat de kerk daadwerkelijk gebouwd zou worden. De bewoners van Veld-Oostenrijk hadden jaren bijgedragen aan de bouw van de Lambertuskerk. Het werd dan ook als billijk gezien dat de leden van de parochie van H. Lambertus meebetaalden aan de nieuwe kerk. De inwoners van Horst waren solidair. Ze droegen allen een steentje bij aan het
realiseren van de nieuwe kerk en stortten hun bijdrage in het vanaf 1960 genaamde 'Norbertusfonds'.
De Norbertuskerk in Horst is een van de weinige kerken in de regio die niet gebouwd is op de fundamenten van een door in 1944 terugtrekkende Duitsers vernielde kerk. In 1960 kreeg kapelaan Theunissen opdracht de nieuwbouw te realiseren. Bouwpastoor Theunissen bezocht, samen met deken Debije, kerken van architect H.M. Koldewij in Hilversum en Amersfoort. De kerk van
Malden stond uiteindelijk model voor de nieuwe kerk in Horst. De kerk en de parochie werden benoemd naar de H. Norbertus van Gennep. Bouwpastoor L.A. Theunissen was afkomstig uit die plaats. Hij liet bij de keuze van deze naam ook meespelen, dat de Norbertijnen eeuwenlang belast waren met de zielzorg in Horst.
Het ontwerp van architect Koldewij werd na enkele aanpassingen goedgekeurd. Twee patiobungalows tegen de zuidgevel vormden een pastorie en een kapelanie. De kerk werd in augustus 1962 aanbesteed. De firma Haegens-Martens kreeg de opdracht om de kerk te bouwen. De eerste steenlegging vond plaats op 28 april 1963. Jan Koldeweij (de broer van de architect) ontwierp het doopvont, tabernakel, processiekruis en de kandelaars. Het grote gebrandschilderde raam aan de voorkant van de kerk werd ontworpen door Jacques Frencken. Deze mooie ramen worden
beschouwd als hoogtepunt in zijn oeuvre. In 1990 werd toestemming gevraagd om een kapel te bouwen die de hele dag open kon zijn en die
tevens voor kleinere groepen te gebruiken was. Architect W.J. Berkemeijer maakte het ontwerp dat op 29 mei 1990 werd goedgekeurd. De firma Verschueren Orgelbouw uit Heythuizen bouwde in 1969 het huidige orgel. Ze gebruikte daarbij onderdelen van een Smitsorgel, gebouwd door de
Brabantse orgelbouwer Smits.


Verslag: Pieter Jakobs


Terug


Start